Zespół został powołany w dniu 14.09.2016 r. na podstawie: Uchwały nr 12/10/16

W dniu 26.06.2017 r. Uchwałą nr 31/10/17 zmieniono skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt:

Andrzej Kmicic – Pełnomocnik ds. Projektu

Radosław Rysak – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Ryszard Kozłowski – Zespół Techniczny

Wiesław Jamróz – Zespół Techniczny

Monika Zając – Zespół Techniczny

Jan Grzyb – Zespół Organizacyjno – Prawny

Justyna Pacan – Zespół Organizacyjno – Prawny

Maria Laskowska – Zespół Finansowy

Izabella Wodyńska – Zespół Finansowy