Jednostka Realizująca Projekt została powołana w dn. 14.09.2016r. Uchwałą nr 12/10/16

W dniu 19.12.2019r. Uchwałą nr 14/11/19 zmieniono skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt:

Andrzej Kmicic – Pełnomocnik ds. Projektu

Radosław Rysak – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Ryszard Kozłowski – Zespół Techniczny

Wiesław Jamróz – Zespół Techniczny

Monika Zając – Zespół Techniczny

Radosław Szpakowski – Zespół Techniczny

Jan Grzyb – Zespół Organizacyjno-Prawny

Justyna Pacan – Zespół Organizacyjno-Prawny

Maria Laskowska – Zespół Finansowy

Izabella Wodyńska – Zespół Finansowy