Koszt Projektu

Plan finansowania projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” przedstawia się następująco:

  • Wartość dofinansowania ze środków NFOŚiGW: 20 135 517,25 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW: 1 170 273,60 zł
  • Środki z budżetu Miasta Krasnystaw: 9 148 686,00 zł
  • Środki własne PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie: 8 607 516,04 zł