Jednostka Realizująca Projekt

W dniu 14.09.2016 r. Uchwałą nr 12/10/16 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie została powołana Jednostka Realizująca Projekt i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).Do obowiązków Jednostki Realizując ...