Uroczyste otwarcie inwestycji

Burmistrz Krasnegostawu oraz Prezes Przedsiębiorstwa gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie III: ul. Stokowa.” (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego), które odbędzie się 15.06.2018 r. o godzinie 14.00.

Program:

  • godz. 14.00 – Uroczyste otwarcie inwestycji (skrzyżowanie ulic Stokowa –  Niesieckiego)
  • godz. 14.15 – Powitanie Gości (Remiza OSP Zastawie)
  • godz. 14.30 – Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu i zaproszonych Gości
  • godz. 14.45 – Prezentacja inwestycji
  • godz. 15.00 – Przedstawienie mieszkańcom procedury oraz warunków technicznych podłączenia się do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej
  • godz. 15.15 – Poczęstunek