Podpisanie umowy dla Zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie” – Zadanie I

W dniu 27 września 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Andrzej Kmicic i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski podpisali Umowę na roboty budowalne dla zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)” realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 5.499.330,00 PLN.

Termin realizacji Zadania to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podpisanie umowy dla Zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie III

W dniu 8 czerwca 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Radosław Rysak i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski podpisali Umowę na roboty budowlane dla zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie III (ulice: Stokowa, Ściegiennego, Bieleszy, Niesieckiego, Wąska, Czuby, Łukasińskiego) w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 4.970.430,00 PLN.

Termin realizacji Zadania to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.