Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

W związku z obowiązkiem do upublicznienia na stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, zamieszczamy poniżej:

  1. Link do elektronicznego sytemu zgłaszania za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
  2. Specjalny adres e-mail: naduzycia.pois@gov.pl