Uroczyste otwarcie inwestycji – zadanie II

Burmistrz Krasnegostawu oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie II: ul. Witosa.” (ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Jabłonkowa, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Polna, ul. Makowa, ul. Kickiego, ul. Kółkowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława, ul. Wiśniowa, ul. Gołębia, ul. Kwiatowa), które odbędzie się 24.05.2019 r. o godzinie 14.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie.

Program:

  • godz. 14.00 – Uroczyste otwarcie inwestycji (skrzyżowanie ulic Wójta Stanisława –  Stokowa)
  • godz. 14.20 – Powitanie uczestników uroczystości (sala gimnastyczna)
  • godz. 14.30 – Prezentacja inwestycji
  • godz. 14.45 – Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu i zaproszonych Gości
  • godz. 15.00 – Przedstawienie mieszkańcom procedury oraz warunków technicznych podłączenia się do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej
  • godz. 15.15 – Poczęstunek