Podpisanie umowy dla Zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie III

W dniu 8 czerwca 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Radosław Rysak i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski podpisali Umowę na roboty budowlane dla zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie III (ulice: Stokowa, Ściegiennego, Bieleszy, Niesieckiego, Wąska, Czuby, Łukasińskiego) w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 4.970.430,00 PLN.

Termin realizacji Zadania to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podpisanie umowy dla Zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie” – Zadanie IV

W dniu 11 maja 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o., Radosław Rysak i właściciel Zakładu Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak podpisali Umowę na roboty budowlane dla zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi„.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 258.300,00 PLN.

Termin realizacji Zadania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zapraszamy do ponownych wizyt na naszych stronach.