Promocja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich na festynie z okazji Dnia Ziemi 2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie promowało projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” w trakcie festynu z okazji Dnia Ziemi 2017 zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólny Krasnystaw” i „Sanctus Nemus”.

Projekt dofinansowywany jest z Funduszy Europejskich. Wartość dofinansowania z UE: 20.135.517,25 PLN