Podpisanie umowy dla Zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie” – Zadanie IV

W dniu 11 maja 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o., Radosław Rysak i właściciel Zakładu Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak podpisali Umowę na roboty budowlane dla zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi„.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 258.300,00 PLN.

Termin realizacji Zadania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zapraszamy do ponownych wizyt na naszych stronach.