Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie realizuje Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej realizowanym w Krasnymstawie. Kontrakt  o wartości blisko 40 mln zł jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach realizacji projektu zostanie wbudowana sieć kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości 36,50 km wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi, przepompowniami sieciowymi przepompowniami przydomowymi oraz zmodernizowana oczyszczalnia ścieków.

Projekt składa się z następujących zadań:

  • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)”
  • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa;
    ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)”
  • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)”
  • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana; Okrzei; Królowej Jadwigi”
  • „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków”
  • „Rozbudowy systemu GIS”

Zaawansowanie na dzień 31.01.2018r.

W dniu 11.05.2017r. została zawarta umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak na roboty budowlane dotyczące Kontraktu pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi”.

W dniu 30.10.2017r. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia dla Robót i uzyskano prawomocne dokumenty pozwalające na użytkowanie zrealizowanych Robót. W ramach inwestycji wykonano 652 m sieci kanalizacji sanitarnej o wartości robót 210 000,00 zł netto.

W dniu 08.06.2017r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp. z o.o. na roboty budowlane dotyczące Kontraktu pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)” na kwotę 4 041 000,00 zł netto.

Obecnie Wykonawca wykonał 6 300 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 1 150 m sieci kanalizacji tłocznej.  Zaawansowanie finansowe robót wynosi 2 500 000,00 zł co stanowi 62% wartości Kontraktu.

Planowane zakończenie robót –czerwiec 2018 r.

W dniu 27.09.2017r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp. z o.o. na roboty budowlane dotyczące Kontraktu pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)” na kwotę 4 471 000,00 zł netto.

Obecnie Wykonawca wykonał 1 500 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 400 m sieci kanalizacji tłocznej. Zaawansowanie finansowe robót wynosi 590 000,00 zł co stanowi 13% wartości Kontraktu.

Mimo panujących warunków pogodowych i ujemnych temperatur roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Planowane zakończenie robót-październik  2018 r.

W dniu 22.11.2017r. przekazane zostało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych w ramach kontraktu pn. „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)”. Łącznie wpłynęło trzy oferty. Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o.– Lider, ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów

Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o. – Partner, ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica

HYDROTERM Sp. z o.o. – Partner Michałówka 67, 37-550 Radymno

z ceną ofertową netto: 6 237 615,15 zł.

Planowane jest podpisanie umowy na koniec lutego 2018r, rozpoczęcie robót w kwietniu br. oraz ich zakończenie w czerwcu 2019 r.