Podpisanie umowy dla Zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie” – Zadanie I

W dniu 27 września 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Andrzej Kmicic i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski podpisali Umowę na roboty budowalne dla zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)” realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 5.499.330,00 PLN.

Termin realizacji Zadania to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.