Uroczyste otwarcie inwestycji – zadanie I

Burmistrz Krasnegostawu oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki.” (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Bociania, ul. Polewana), które odbędzie się 05.10.2018 r. o godzinie 16.00 w Publicznej Szkole nr 1 w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 31.

Program:

  • godz. 16.00 – Uroczyste otwarcie inwestycji (skrzyżowanie ulic Kościuszki –  Polewana)
  • godz. 16.20 – Powitanie Gości (mała sala gimnastyczna)
  • godz. 16.35 – Prezentacja inwestycji
  • godz. 16.50 – Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu i zaproszonych Gości
  • godz. 17.05 – Przedstawienie mieszkańcom procedury oraz warunków technicznych podłączenia się do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej
  • godz. 17.20 – Poczęstunek

Comments are closed.